EV Volumes

Pålitelige og spesialiserte volum- og prognosedata for elektriske kjøretøy.

FINN UT MER

Våre markeds- og prognosedata strekker seg lenger enn bare salg av elkjøretøy. Vi gir deg en fullstendig oversikt over det elektrisk bilmarkedet – inkludert utviklingen innen batterier – slik at du kan planlegge og utnytte det fulle markedspotensialet til elektriske kjøretøy med alle typer drivlinjer. 

Hvordan hjelper vi

Vi tilbyr unike markeds- og prognosedatasett av høy kvalitet og detalj for elektriske kjøretøy:

  • Salg av elektrisk kjøretøy per bilprodusent og modell – sammenlign kjøretøysalg og de ulike bilprodusentenes resultater per marked 
  • Markedsstørrelse og gjennomslagskraft – forstå hvordan markedet utvikler seg, planlegg og forbli konkurransedyktig 
  • Batterileveranser – analyser hvilke batterier de ulike merkene bruker i sine elektriske kjøretøy og hvilken kapasitet som trengs 
  • Ladeinfrastruktur – se hvordan ulike land bygger ut sin nasjonale ladeinfrastruktur og hvilke koblingstyper som installeres  
  • Utrulling av framtidige modeller – vit nøyaktig hva som lanseres på markedet  
  • Detaljerte EV-spesifikasjoner og priser – sammenlign med konkurrentene og hold deg i forkant 

SKAFF EV volumes

Hvorfor EV Volumes?

Vi kombinerer vår ekspertise innen elektriske kjøretøy med unike, utvalgte metoder for å gi deg oppdatert og nøyaktig markedsinformasjon.

Vi samler inn rådata for salg – etter bilprodusent, merke og modell, for elbil (BEV), ladbar hybridbil (PHEV), hydrogendrevet kjøretøy (FCEV), hybridbil (HEV) og milhybridbil (MHEV)– i mer enn 130 markeder. Vi gir deg robuste, pålitelige markeds- og prognosedata, oppdatert månedlig.

Prognosene fra EV Volumes går lenger enn bare antall kjøretøy og markedsandeler

Vi dekker batterispesifikasjoner på BEV-er og PHEV-er for ulike typer celler, katodekjemi, celleprodusenter samt sporing av batterileveranser i kWh fra celleprodusenter til bilprodusenter og modeller.

Du kan se hvor battericeller blir levert – per land – og bruke denne informasjonen som bakgrunn for fremtidige strategier for bl.a. hvor du skal bygge anlegg for celleproduksjon og skalere gruveinvesteringer.

Dataene våre kan lastes ned i Excel-, PDF- og CSV-format for enkel integrering.

SKAFF EV volumes

Hvem bruker EV Volumes?

Vi bistår kunder i flere sektorer, blant annet: Bilprodusenter

Med tilgang til nøyaktige EV-prognoser, kjøretøyregistreringsdata, spesifikasjonsdata og volum, får porteføljeplanleggere og strategiteam verdifull innsikt de kan bruke til å kartlegge fremtidige trender.

 

Finn ut mer her.

Bedrifter med bilpark

Få tilgang til markedsledende data, oppdag muligheter i andre segmenter, og vit nøyaktig hva som kommer på markedet. Ta bedre beslutninger med vår månedlige salgsporing og bruk vår innsikt i fremtidige utrullinger til å planlegge og sikre deg de riktige kjøretøyene for bilparken din.

 

Finn ut mer her.

Investorer

Institusjoner med store aktivarisikoer bruker de nøyaktige prognosene og markedsdataene fra EV Volumes for å forstå markedsandeler og vurdere verdien av selskaper involvert i EV-produksjon når de skal evaluere fremtidige investeringer.

 

Finn ut mer her. 

Myndigheter – Transport og mobilitet

Myndigheter over hele verden gjør elektromobilitet til en transportprioritet og fastsetter ny utslippspolitikk. EV Volumes hjelper kundene med å forstå hvordan markedet og teknologien utvikler seg for å holde seg på sporet.

 

Finn ut mer her.

 

Batterileverandører

Battericelle-og råvareutvinnere benytter batterileveransedataene og prognosene fra EV Volumes for å beregne etterspørselen etter råvarer og støtte viktige forretningsbeslutninger om blant annet hvor de skal bygge produksjonsanlegg.

 

Finn ut mer her.

Profesjonelle tjenester/konsulenter

For deg som jobber med kunder innen elkjøretøysegmentet Innlem dataene våre og forbedre databasene og de økonometriske modellene dine. Se sammenhengene og forstå konteksten for bruk av elektriske kjøretøy i ulike markeder og gi kundene dine bedre begrunnet innsikt.

 

Finn ut mer her.Ja takk, vennligst kontakt meg og fortell meg mer om EV Volumes

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.

Dette kan også være av interesse for deg

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

Rødboka Online

Alt på en brukervennlig plattform.