Myndigheter

Satsing på elbiler er en av de høyest prioriterte sakene for mange offentlige myndigheter, som bruker store summer på elektrifiseringsplaner. Men er du sikker på at kjøreplanen din for bilsektoren er tilstrekkelig motiverende til å drive overgangen fra nisje- til massemarked?

Utform datadrevet politikk 

Bruk våre data, analyser og innsikt om nye og brukte biler til å utforme praktiske retningslinjer som appellerer mest mulig til publikum.

Bruk nøyaktige RV-prognoser 

Forutsi, spor og sammenlign adopsjonsgrader ved hjelp av robuste restverdidata og prognoser.

Få et PANeuropeisk overblikk 

Utforsk raskt og enkelt retningslinjer og adopsjonsgrader i det europeiske markedet. 

Ja, vennligst kontakt meg og fortell meg mer om hvordan Rødboka kan hjelpe meg

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.


Se forbi nybilmarkedet

De fleste offentlige tiltak er først og fremst rettet mot nybilmarkedet, som bare utgjør en brøkdel av den totale bilparken. For at bilindustrien skal fortsette å skape vekst, ønsker mange myndigheter å utvide politikken til også å omfatte masse- og bruktbilmarkedet, for å få en mer helhetlig oversikt. 

Med tilgang til våre produsentgodkjente spesifikasjons-, pris-, volum- og verdivurderingsdata kan du utnytte potensialet i bruktbilmarkedet til å bygge bro over prisgapet – og sikre at du stimulerer de riktige bilsegmentene for det bredere markedet. 

Bruk dataene våre til å: 

  • Måle utbredelsestakten for av elbiler i ulike land for å bruke informasjonen som grunnlag for egne beslutninger, og justere retningslinjene deretter 
  • Følge med på, og sammenligne, restverdier før og etter justeringer, og se om adopsjonen går raskere eller saktere 
  • Sammenligne ladeinfrastruktur og kontakttyper i ulike land for å avgjøre hvor attraktive markedene er fra et infrastrukturperspektiv 
  • Evaluere måloppnåelse for markedsandeler for å holde stø kurs i adopsjonsarbeidet 
  • Holde deg oppdatert på megatrendene i bransjen med robuste styringsdata som gir grunnlag for politiske beslutninger ved hver eneste vurdering 

Er du en skatterådgiver eller advokat som bruker våre data og analyser?

Dataene, analysene og innsikten vår brukes ikke bare til å utforme retningslinjer, men også i andre offentlige etater, fra tollvesenet til domstolene, i forbindelse med følgende: 

  • Skatterådgivere kan stole på våre robuste verdivurderinger for å fastsette den nøyaktige skatteverdien på kjøretøy 
  • Våre verdivurderinger er godkjent av domstolene og kan brukes til å fastsette verdien av kjøretøyets aktiva i forbindelse med f.eks. ulykker 

Derfor stoler fagfolk i offentlige etater på dataene våre

Vi tilbyr opptil 20 års prisdata, analyser og innsikt – standardisert for hele Europa – og hjelper offentlige myndigheter til å utvikle en bærekraftig bilpolitikk. 

Finn ut hva mer som gjør Rødboka til det riktige valget for offentlige aktører. 

Ja, vennligst kontakt meg og fortell meg mer om hvordan Rødboka kan hjelpe meg

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.

Maksimer effektiviteten

Våre identifikasjonsdata hjelper kunder i offentlig sektor å:

  • Katalogisere hele bilparken
  • Finne riktige kjøretøyspesifikasjoner for å imøtekomme indivduelle bransjebehov med dekning over hele Europa
  • Forbedre hele systemet fra administrering av bilparken til avgifter og lovgivning

EV-volumes

Pålitelige og spesialiserte volum- og prognosedata for elektriske kjøretøy. Vi tilbyr unike markeds- og prognosedatasett av høy kvalitet og detalj for elektriske kjøretøy.

FINN UT MER

Våre løsninger

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

EV Volumes

Pålitelige og spesialiserte volum- og prognosedata for elektriske kjøretøy.