Arkiver: Sektorer

Myndigheter

Myndigheter

Satsing på elbiler er en av de høyest prioriterte sakene for mange offentlige myndigheter, som bruker store summer på elektrifiseringsplaner. Men er du sikker på at kjøreplanen din for bilsektoren er tilstrekkelig motiverende til å drive overgangen fra nisje- til massemarked?

Utform datadrevet politikk 

Bruk våre data, analyser og innsikt om nye og brukte biler til å utforme praktiske retningslinjer som appellerer mest mulig til publikum.

Bruk nøyaktige RV-prognoser 

Forutsi, spor og sammenlign adopsjonsgrader ved hjelp av robuste restverdidata og prognoser.

Få et PANeuropeisk overblikk 

Utforsk raskt og enkelt retningslinjer og adopsjonsgrader i det europeiske markedet. 


Se forbi nybilmarkedet

De fleste offentlige tiltak er først og fremst rettet mot nybilmarkedet, som bare utgjør en brøkdel av den totale bilparken. For at bilindustrien skal fortsette å skape vekst, ønsker mange myndigheter å utvide politikken til også å omfatte masse- og bruktbilmarkedet, for å få en mer helhetlig oversikt. 

Med tilgang til våre produsentgodkjente spesifikasjons-, pris-, volum- og verdivurderingsdata kan du utnytte potensialet i bruktbilmarkedet til å bygge bro over prisgapet – og sikre at du stimulerer de riktige bilsegmentene for det bredere markedet. 

Bruk dataene våre til å: 

 • Måle utbredelsestakten for av elbiler i ulike land for å bruke informasjonen som grunnlag for egne beslutninger, og justere retningslinjene deretter 
 • Følge med på, og sammenligne, restverdier før og etter justeringer, og se om adopsjonen går raskere eller saktere 
 • Sammenligne ladeinfrastruktur og kontakttyper i ulike land for å avgjøre hvor attraktive markedene er fra et infrastrukturperspektiv 
 • Evaluere måloppnåelse for markedsandeler for å holde stø kurs i adopsjonsarbeidet 
 • Holde deg oppdatert på megatrendene i bransjen med robuste styringsdata som gir grunnlag for politiske beslutninger ved hver eneste vurdering 

Er du en skatterådgiver eller advokat som bruker våre data og analyser?

Dataene, analysene og innsikten vår brukes ikke bare til å utforme retningslinjer, men også i andre offentlige etater, fra tollvesenet til domstolene, i forbindelse med følgende: 

 • Skatterådgivere kan stole på våre robuste verdivurderinger for å fastsette den nøyaktige skatteverdien på kjøretøy 
 • Våre verdivurderinger er godkjent av domstolene og kan brukes til å fastsette verdien av kjøretøyets aktiva i forbindelse med f.eks. ulykker 

Derfor stoler fagfolk i offentlige etater på dataene våre

Vi tilbyr opptil 20 års prisdata, analyser og innsikt – standardisert for hele Europa – og hjelper offentlige myndigheter til å utvikle en bærekraftig bilpolitikk. 

Finn ut hva mer som gjør Rødboka til det riktige valget for offentlige aktører. 

Ja, vennligst kontakt meg og fortell meg mer om hvordan Rødboka kan hjelpe meg

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.

Maksimer effektiviteten

Våre identifikasjonsdata hjelper kunder i offentlig sektor å:

 • Katalogisere hele bilparken
 • Finne riktige kjøretøyspesifikasjoner for å imøtekomme indivduelle bransjebehov med dekning over hele Europa
 • Forbedre hele systemet fra administrering av bilparken til avgifter og lovgivning

EV-volumes

Pålitelige og spesialiserte volum- og prognosedata for elektriske kjøretøy. Vi tilbyr unike markeds- og prognosedatasett av høy kvalitet og detalj for elektriske kjøretøy.

FINN UT MER

Våre løsninger

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

EV Volumes

Pålitelige og spesialiserte volum- og prognosedata for elektriske kjøretøy.

Produsenter og importører

Skaff deg et konkurransefortrinn med pålitelige pris- og spesifikasjonsdata

Med fokus på optimal restverdi – og lavere totale eierkostnader – støtter vi forretningsstrategien din, slik at du kan selge flere biler på en mer lønnsom måte.

FINN UT MER


Pris- og volumplanlegging GGIN

Optimaliser bilporteføljen din – fra lansering til ettersalg – med ekspertdata og beslutningsstøtte. 

Restverdi- og eierkostnadsprognoser 

Utform kjøretøy for morgendagens kunder med detaljerte kjøretøyspesifikasjoner og nøyaktige prognoser. 

Tilgjengelig dataanalyse 

Få tilgang til komplekse rådata fra hele det europeiske markedet og del dem i et oversiktlig format. 

Strategi

Vi kombinerer robuste data med intern ekspertise slik at du kan utforske markedsmuligheter og forbedre strategien din. Hos oss får du:  

 • tilgang til pålitelige markedsutsikter, trender og ekspertanalyser 
 • informasjon som bidrar til å forstå konkurrentenes strategi slik at du kan identifisere svakheter 
 • nøyaktige prognoser som legger grunnlaget for produksjonsplanleggingen
 • dyptgående internasjonale data for en rekke bilmerker som gir grundig innsikt  

Sporingsdata for elektriske kjøretøy

RØDBOKA RESTVERDI

 

Produktutvikling og volumplanlegging

Beregn kjøretøyets konkurranseevne gjennom hele livssyklusen:  

 • Simuler hvordan endringer i pris, spesifikasjoner og utstyr kommer til å påvirke fremtidige restverdier og totale eierkostnader  
 • Optimaliser volum- og porteføljeplanlegging så vel som kanalmiks (detaljhandel, egenfinansiering, leasing, andre B2B-kanaler)  
 • Vurder et kjøretøys restverdipotensial, inkludert anbefalinger for forbedring 
 • Sammenlign restverdi på tvers av kjøretøyklasser, merker og / eller land  

Car to market

rødboka Restverdi

Sporingsdata for elektriske kjøretøy

 

B2B-salg og videresalg

Få tilgang til data for å sammenligne posisjonering av totale eierkostnader (TCO) og gi kundene dine det mest attraktive tilbudet:  

 • Simuler pris-, spesifikasjons- og rabattscenarier for å optimalisere TCO-posisjonen din sammenlignet med de viktigste konkurrentene.
 • Sammenlign modellenes TCO-ytelse med konkurrentenes og vis at du har en TCO-fordel slik at du kan selge flere biler. 


Derfor stoler produsenter og importører på dataene våre

Problemer med å spille av videoen? Trykk her.


Dataene våre kommer fra pålitelige kilder, som er uavhengige av bilbransjens interessenter. De dekker 99 % av alle kjøretøy på et markedsledende detalj- og nøyaktighetsnivå

Se alt det andre som gjør Autovista til det riktige valget for produsenter og importører. 

Ja, vennligst kontakt meg og fortell meg mer om hvordan Rødboka kan hjelpe meg

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.
Støtte fra start til slutt

Våre kunder stoler på at vi hjelper dem å ta riktige beslutninger når de investerer for å øke salget og maksimere profitten.

 • Se sammenligning av totalkostnad for eierskap i 11 marked – øk ytelsen din i anbud 
 • Legg våre data inn i dine lokale systemer for å treffe bedre beslutninger (spesifisering, restverdi, fremtidige priser og rådata for totalkostnad for eierskap) 
 • Evaluer hvor sunt og produktivt ditt forhandlernettverk er
 • Sammenlign kjøretøyene dine mellom ulike land ved hjelp av våre data for hele Europa
 • Få bedre forhold til alle i leverandørkjede din – og med kundene
 • Bruk våre bransjeledende internasjonale løsninger for sporing av restverdi for å holde deg oppdatert på alle trender og identifisere attraktive finansielle og leasing-tilbud for dine kjøretøy 

Våre løsninger

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

Car To Market

Et konsulentteam av eksperter som fokuserer på designet, konstruksjonen og lanseringen av biler slik at du blir en markedsvinner.

Rødboka Online

Alt på en brukervennlig plattform.

EV Volumes

Pålitelige og spesialiserte volum- og prognosedata for elektriske kjøretøy.

Fleet & Finans

Risikostyring av bilparken – fra innkjøp til salg

Hos oss får du pålitelige data og nyttig informasjon som lar deg ta gode beslutninger. På denne måten unngår du å bruke upresis informasjon som kan føre til kostbare feil. Vi tilbyr alt fra risikohåndtering ved anskaffelse til optimale valg for avvikling av flåten.

FINN UT MERPriser og spesifikasjoner

Identifiser kjøretøy, utstyr og hundrevis av tekniske funksjoner raskt og enkelt ved hjelp av VIN-oppslagsverktøyet vårt. 

Verdivurderinger og prognoser

Identifiser viktige trender før de oppstår med treffsikre prognoser og pålitelige data for beholdninger, salg og regionale varianter. 

Service, vedlikehold og reparasjon

Unngå dyre overraskelser takket være detaljert innsikt i flåtens nåværende og prognostiserte kostnader gjennom hele kjøretøyets livssyklus. 

Nybilsalg og innfasing

Last inn nøyaktige og detaljerte spesifikasjonsdata – inkludert konstruksjonsregler – i flermerke-konfiguratorene dine, og gi kundene dine den ypperste brukeropplevelsen.  

 • Omfattende datafeed som dekker 99 prosent av alle nye biler på markedet, inkludert elbiler og hybrider  
 • Detaljerte tekniske spesifikasjoner som sikrer samsvar med bedriftenes bilpolicy  
 • Standardisert format på tvers av alle de store europeiske markedene gir økt ensartethet og fleksibilitet  
 • Rådata som enkelt kan integreres i systemene dine slik at du ikke trenger å bruke andre plattformer (tilgjengelig som datafeed eller API)  
 • Regelmessige oppdateringer (opptil tjuefire timer i døgnet) for bedre nøyaktighet  

Risikostyring og kontroll

Fastsett og overvåk porteføljens risikoposisjon på flere tidspunkter, og reager umiddelbart på potensielle risikomomenter.

Fra starten av

Fastsett risikoposisjonen for kjøretøy i ulike markeder fra begynnelsen av ved hjelp av internasjonale restverdiprognoser og SVR-data – reduser risikoen ved avtalens utløp og forbedre de økonomiske resultatene.  

 • Fastsett realistiske restverdier ved kontraktsstart med nøyaktige prognoser – forbedre marginene dine  
 • Få innsikt i internasjonale restverdi-trender på segment- og karosseritypenivå for å kunne justere strategiene for inn- og utfasing av flåter  
 • Beregn framtidige driftskostnader for service, slitasje og forringelse for effektiv planlegging – unngå budsjettsprekk og unødvendige kostnader 

dATA OG API-LØSNINGER

I løpet av kontraktsperioden

Evaluer beholdningen når som helst og fra hvilken som helst enhet, og dra nytte av bransjeledende data for å identifisere, analysere og håndtere potensiell risiko i alle ledd.

 • Bruk vår pålitelige VIN-tjeneste for å verifisere kjøretøy med stor nøyaktighet  
 • Beregn nøyaktige verdivurderinger, inkludert avskrivning av ekstrautstyr  
 • Generer oppdaterte evalueringer og prognoser  

Re

Strategi for avslutning av leasingavtaler og bruktbilsalg

Ta datadrevne beslutninger om videremarkedsføring og salg ved leasingkontraktens slutt.

Ved avtaleslutt

Få tilgang til  samkjørte internasjonale data for å maksimere potensialet for videresalg av bilparken  

 • Finn enkelt den beste avhendingsmåten for kjøretøyer som ikke lenger er leaset, enten de skal fjernes fra flåten eller overføres til bruktbilutleie.
 • Bistå kundene med forlengelser basert på hvor attraktiv bruktbilen er fra et videresalgsperspektiv.
 • Beregn egenverdi- og likhetspunkter for å øke omløpshastigheten.

finn ut mer

vin specification

Vin specification

Re

Bruktbilsalg

Få umiddelbare – og svært nøyaktige – bruktbilvurderinger presentert i et oversiktlig og brukervennlig grensesnitt 

 • Sammenlign regionale bruktbilverdier for å få et konkurransefortrinn i ditt lokale marked  
 • Alt-i-ett-løsning for bruktbilsalg – fra verdivurderinger til annonser – publisert direkte på anerkjente selgerportaler for økt effektivitet  
 • Evaluer hvor attraktive tilbudene er, når som helst og hvor som helst, for å justere prisene i tråd med markeds- og policyendringer. 

 

Re

Fleet valuation from Rødboka/Autovista has worked even better than hoped and has supplied us with an updated and overall realistic view of our assets and assisted in a much better insight into own equity positions and assumptions. This yields better control over one’s assets, and insight into decision making and previous pricing decisions which is invaluable information for ensuring profitability

ICT & Transformation Director, Santander

Derfor stoler flåte- og økonomifagfolk på dataene våre

Problemer med å se videoen? Trykk her

Problemer med å se videoen? Trykk her


Våre objektive data er standardisert for hele Europa og for alle de største merkene, noe som forebygger kostbare feil på alle punkter i flåtestrategien din.

Se alt det andre som gjør Autovista til det riktige valget for flåte- og økonomifagfolk.

Ja, vennligst ta kontakt om Rødboka

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.

Bli best på risikohåndtering

Våre nåværende markedspriser og anslag av fremtidig restverdi hjelper deg å: 

 • Velge riktig kjøretøy for å imøtekomme egne og kundenes krav
 • Etablere optimal risikoposisjon for hvert enkelt kjøretøy og hele porteføljen
 • Justere strategiene for å kjøpe og selge biler basert på våre data og innsikt i nåværende og kommende trender i sektoren som påvirker restverdi
 • Oppdatere beregning av bilparkens verdi jevnlig
 • Følge lover og regler 

Seks gevinster fra restverdi-overvåking

Bygg din konfigurator

Bruk våre data for å fremme forslag til kundene dine. Vi tilbyr fastsetting av verdi for bruktbiler nå og i fremtiden, i tillegg til data for spesifisering som vi kan mate inn i dine konfigurator-systemer. Dette støtter deg i prosessen med risikohåndtering, inkludert teknisk kontroll av fakturering.

Kontroller de totale kostnadene

Behold posisjonen i førersetet med våre totalkostnader knyttet til data for eierskap og innsikt. Vi kombinerer bransjeledende data og innsikt i avskriving som dekker alle løpende kostnader for kjøretøyene. Dette inkluderer drivstoff og energi, avgifter, service, vedlikehold, slitasje, dekk og forsikringsdata. Vi hjelper deg å holde oversikt over driftskostnader og sette riktig pris for dine kunder.

Våre løsninger

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

Rødboka Online

Alt på en brukervennlig plattform.

EV Volumes

Pålitelige og spesialiserte volum- og prognosedata for elektriske kjøretøy.

Rødboka nybilverdi

Vurder biler og lette varebiler for opptil 15 år med Rødboka.

Rødboka restverdi

Nøyaktig anslå restverdier for å håndtere risikoen for kjøretøyaktiva med Rødboka.

Forsikring

Forbedre forsikringstilbudet ditt med oppdaterte kjøretøydata 

Våre skreddersydde datasett og brukervennlige programvare hjelper deg med å ta viktige forsikringsbeslutninger raskt, fra underwriting til risikostyring

FINN UT MER


Kjøretøyidentifisering og spesifikasjon

Få umiddelbar tilgang til detaljert teknisk informasjon som dekker 99 % av alle kjøretøy over hele verden.

Priser og verdivurderinger

Forbedre konkurranseanalysen din med verktøy som hjelper deg å avdekke viktige trender i sanntid.

Service og vedlikehold

Med våre praktiske, interaktive verktøysett er det enkelt å få oversikt over skadetilfeller og reparasjonskostnader.

Underwriting

 • Finn nøyaktig og detaljert informasjon om kjøretøyet bare ved hjelp av VIN-nummeret slik at du kan tilby kundene bedre betingelser uten at det går ut over fortjenesten.
 • Behold kontrollen i et marked i stadig utvikling med oppdaterte data som dekker 99 % av alle elbiler, hybridbiler og biler med forbrenningsmotor. 
 • Integrer dataene våre sømløst i eksisterende systemer og unngå kostbare programvareoppgraderinger. 
 • Reduser menneskelige feil som ellers kunne ført til ødeleggende svindelbeskyldninger. 

FINN UT MER

Verksteds- og skadevurdering

 • Estimer enkelt verdien av et krav med vårt bransjeledende verktøy for verdivurdering av kjøretøy.
 • Finn raskt og enkelt nøyaktige delepriser og -informasjon med fargekodet, interaktiv grafikk. 
 • Få tilgang til historiske restverdidata for å understøtte nøyaktigheten i beslutningene dine.

Verdivurdering av kjøretøy

Restverdidata

Derfor stoler forsikringseksperter på dataene våre

Problemer med å se videoen? Trykk her


Teamet vårt på nesten 400 bilspesialister utarbeider hver dag uavhengige verdivurderinger som gir den mest pålitelige prisinformasjonen i hele Europa

Se alt det andre som gjør Autovista til det riktige valget for forsikringsbransjen. 

Ja, vennligst kontakt meg og fortell meg mer om hvordan Rødboka kan hjelpe meg

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.

Få fart på prosessene dine og frigjør arbeidstid.

 Bruker du Rødboka, kan vi hjelpe deg å:

 • Prosessere krav raskt og effektivt 
 • Frigjøre teknikere til kjøretøy som krever deres ekspertise 
 • Gi mer nøyaktige og konkurransedyktige anbud med sjekking av registreringsnummer og chassiskode for å identifisere alle valgmuligheter og sikkerhetsutstyr automatisk 
 • Redusere kostnader ved å gi riktig anslag av skader på kjøretøy 

Vær trygg på beregningene dine

Rødboka har oppdaterte data som brukes av Skatteetaten og sørger for at alle beregninger av tap er lønnsomme og kan forklares til kunden din.

Få tilgang til historiske data for restverdi for å ta bedre beslutninger.

Stol på våre nøyaktige data for å støtte telematikken din

Vi gir støtte for generering av telematikkdata og gir deg nøyaktig identifikasjon av
utstyret som brukes i hvert kjøretøy.

Våre løsninger

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

Rødboka Online

Alt på en brukervennlig plattform.

EV Volumes

Pålitelige og spesialiserte volum- og prognosedata for elektriske kjøretøy.

Forhandlere

Ta raskere og smartere beslutninger som forhandler

Rødboka revolusjonerer verdivurdering av kjøretøy og lagerhåndtering. Prøv det i dag.

FINN UT MER

Nøyaktige verdivurderinger av kjøretøy 

Få tilgang til detaljert teknisk informasjon som reparasjonsestimater, innbytteverdier og mye mer – forstå verdien av bilparken din. 

Effektiv håndtering av bilparken 

Bruk verktøy for å identifisere etterspurte modeller, følge med på konkurrentene og justere priser – gjør innsikt til fortjeneste 

Beskytt fortjenestemarginen 

Få tilgang til utsalgsprisene i sanntid for hele Europa – analysert på regionalt nivå. Ta kontroll over åpninger i markedet 

Hvordan vi kan hjelpe deg

Vi tilbyr en helhetlig og brukervennlig løsning som er utviklet fra bunnen av for å passe dine forretnings- og arbeidsprosesser. Rødboka gir deg tilgang til verktøy og data for alt fra innbytteverdi og lagerhåndtering til å gjennomføre salg, slik at du kan ta velinformerte beslutninger, beskytte profittmarginen og få bedriften til å vokse. Tilgjengelig 24/7, alt på ett sted, fra alle enheter. Les våre 5 tips for hvordan drive en vellykket bilforhandler her.

Hvorfor bruke Rødboka?

Du kan alltid stole på oss. Tusenvis av beslutninger blir tatt daglig basert på våre pålitelige data og innsikt. Bruk Rødboka og du vil spare tid på daglige gjøremål og prosesser, slik at du kan ta velinformerte beslutninger som gjør bedriften din konkurransedyktig og øke profittmarginen din.

GRATIS PRØVEPERIODE

Oppnå best pris

Rødbokas live markedsdata gir deg fullstendig oversikt over markedets nåværende tilstand. Dette kombinert med bransjespesifikke markedsevalueringer som gir deg et helhetlig bilde av kjøretøyenes verdi.

Identifiser verdifulle varer

Våre data for kjøretøyspesifiering er tilgjengelig via Internett og data-applikasjoner og hjelper deg å identifisere og spesifisere kjøretøy før de markedsføres på Internett.

 • Få tilgang til forhandlerdata fra hele landet 24/7 fra alle enheter
 • Ta beslutninger basert på kriterier som «gjennomsnittlig antall dager for salg»
 • Se trender for hvilke biler som selger raskest etter region
 • Få oversikt over hvilke kjøretøy konkurrentene dine har på lager til enhver tid

Derfor stoler bilforhandlere på våre data

Problemer med å se videoen? Trykk her

Vi legger daglig inn nye data i systemene våre, samtidig som lokale eksperter på bilmarkedet filtrerer ut feil – så du får tilgang til rådata av høyeste kvalitet.  

Oppdag alt det andre som gjør Autovista til det riktige valget for bilforhandlere. 

Ja, vennligst ta kontakt om Rødboka

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.

Våre løsninger

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

Rødboka Online

Alt på en brukervennlig plattform.

Rødboka nybilverdi

Vurder biler og lette varebiler for opptil 15 år med Rødboka.

Rødboka restverdi

Nøyaktig anslå restverdier for å håndtere risikoen for kjøretøyaktiva med Rødboka.