Arkiver: Sektorer

Myndigheter

Myndigheter

Forbedre og beskytt offentlig politikk og tjenester med Rødbokas data og innsikt.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Vi tilbyr data på alt fra kjøretøyspesifikasjoner og utslipp til overgang til elektriske biler som bakgrunn for offentlig forskning og store politiske beslutninger og bidrar til å forbedre de offentlige tjenestene.

Hvorfor bruke Rødboka

Våre kunder bruker Rødboka for å få nødvendige data og innsikt for å forme politikken og tjenestene som påvirker livene våre.

Utgjør en forskjell og form fremtiden

Rødboka og vårt moderkonsern Autovista leverer pålitelig referansemateriell som mange offentlige tjenester og politikere bruker for å endre og ta tak i problemstillinger knyttet til kjøretøy.

Riktig politikk og avgifter

Bruk Rødbokas data for verdisetting og spesifisering kombinert med våre utslippsdata for å lage avgiftsregler og utforme retningslinjer.

Maksimer effektiviteten

Våre identifikasjonsdata hjelper kunder i offentlig sektor å:

 • Katalogisere hele bilparken
 • Finne riktige kjøretøyspesifikasjoner for å imøtekomme indivduelle bransjebehov med dekning over hele Europa
 • Forbedre hele systemet fra administrering av bilparken til avgifter og lovgivning

Hva blir de største endringene i bilindustrien i de neste to årene

Se Christoph Ruhland, Sales Director Car to Market og TCO Solutions forklarer trendene som vil dominere og forme nær fremtid i persontransport. Hva blir de største endringene i bilindustrien, og hva er drivkreftene bak?

Våre løsninger

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

Ja, vennligst kontakt meg og fortell meg mer om hvordan Rødboka kan hjelpe meg

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.

Produsenter og importører

Produsenter og importører

Vi kan hjelpe deg å selge flere biler med høyere profitt. Vi fokuserer på optimal ytelse på restverdi og samarbeider med deg om en salgsstrategi fra før lansering eller ansiktsløftning til slutten på salgsprosessen.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi gir deg dataene og innsikten du trenger for å tilby riktig produkt til riktig segment. Vi støtter deg i konseptualiseringsfasen, når du designer din strategi for spesifisering og når du tar beslutninger med tanke på optimalisert prissetting og planlegging av volum.

Vi hjelper deg å nå den posisjonen du trenger for å selge flere biler med høyere profitt. Vi knytter fremtidig restverdi til bilden din som bransjen stoler på. Du kan benchmarke ytelse for restverdi og spore hvordan du gjør det sammenlignet med konkurrentene dine.

 

Hvorfor bruke Rødboka?

Våre kunder stoler på at vi hjelper dem å ta riktige beslutninger når de investerer for å øke salget og maksimere profitten – en 1 % økning i restverdi utgjør 1 million kroner for hver 1000 biler som selges.

 • Se sammenligning av totalkostnad for eierskap i 11 marked – øk ytelsen din i anbud
 • Legg våre data inn i dine lokale systemer for å treffe bedre beslutninger (spesifisering, restverdi, fremtidige priser og rådata for totalkostnad for eierskap)
 • Evaluer hvor sunt og produktivt ditt forhandlernettverk er
 • Sammenlign kjøretøyene dine mellom ulike land ved hjelp av våre data for hele Europa
 • Optimaliser ytelsen for lansering og livsløp for kjøretøyet ditt med vår bransjeledende tilnærming til Bil til markedt
 • Få bedre forhold til alle i leverandørkjede din – og med kundene
 • Bruk våre bransjeledende internasjonale løsninger for sporing av restverdi for å holde deg oppdatert på alle trender og identifisere attraktive finansielle og leasing-tilbud for dine kjøretøy

Seks gevinster fra restverdi-overvåking

Hvilken rolle vil produsenten spille i fremtiden?

Hvordan vil produsentene bidra til å realisere en visjon om en delt, elektrisk og autonom fremtid? Se Dr. Christof Engelskirchen, Sjefsøkonom i Autovista Group, utforske hvilken rolle produsentene vil spille i fremtidens transport.

Se videoen for å se hvordan vi hjelper produsenter og importører (på engelsk)

Problemer med å spille av videoen? Trykk her.

Våre løsninger

Car To Market

Et konsulentteam av eksperter som fokuserer på designet, konstruksjonen og lanseringen av biler slik at du blir en markedsvinner.

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

Rødboka Online

Alt på en brukervennlig plattform.

Ja, vennligst kontakt meg og fortell meg mer om hvordan Rødboka kan hjelpe meg

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.

Bilpark & leasing

Bilpark & leasing

Beskytt små profittmarginer og øk omsetningen ved å ta valg knyttet til bilparken, finans og videresalg.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Vi gir deg oppdaterte data og innsikt som støtter deg når du og kunden tar valg knyttet til bilparken – alt fra lengre leiekontrakter til dagsleie og drift av bilparken. Vi hjelper deg å håndtere risikoen knyttet til bilparken fra kjøp til videresalg.

Hvorfor bruke Rødboka?

Vi kan hjelpe deg å anslå fremtidig restverdi og totalkostnad for eierskap for individuelle biler, få oversikt over typer og portfolier, i tillegg til å identifisere risiko som kan true bunnlinjen og veksten.

Bli best på risikohåndtering

Våre nåværende markedspriser og anslag av fremtidig restverdi hjelper deg å:

 • Velge riktig kjøretøy for å imøtekomme egne og kundenes krav
 • Etablere optimal risikoposisjon for hvert enkelt kjøretøy og hele porteføljen
 • Justere strategiene for å kjøpe og selge biler basert på våre data og innsikt i nåværende og kommende trender i sektoren som påvirker restverdi
 • Oppdatere beregning av bilparkens verdi jevnlig
 • Følge lover og regler

Seks gevinster fra restverdi-overvåking

Bygg din konfigurator

Bruk våre data for å fremme forslag til kundene dine. Vi tilbyr fastsetting av verdi for bruktbiler nå og i fremtiden, i tillegg til data for spesifisering som vi kan mate inn i dine konfigurator-systemer. Dette støtter deg i prosessen med risikohåndtering, inkludert teknisk kontroll av fakturering..

Planlegg for fremtiden

Beregn dine månedlige leasing-priser med våre fremtidige restverdi-data. Vi publiserer vår nøyaktige, månedlige statistikk slik at du alltid har hele bildet.

Kontroller de totale kostnadene

Behold posisjonen i førersetet med våre totalkostnader knyttet til data for eierskap og innsikt. Vi kombinerer bransjeledende data og innsikt i avskriving som dekker alle løpende kostnader for kjøretøyene. Dette inkluderer drivstoff og energi, avgifter, service, vedlikehold, slitasje, dekk og forsikringsdata. Vi hjelper deg å holde oversikt over driftskostnader og sette riktig pris for dine kunder.

Se videoen for å se hvordan vi hjelper leie- og leasingfirmaer (på engelsk)

Problemer med å se videoen? Trykk her

Våre løsninger

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

Rødboka Online

Alt på en brukervennlig plattform.

Rødboka nybilverdi

Vurder biler og lette varebiler for opptil 15 år med Rødboka.

Rødboka restverdi

Nøyaktig anslå restverdier for å håndtere risikoen for kjøretøyaktiva med Rødboka.

Ja, vennligst ta kontakt om Rødboka

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.

Finans

Finans

Våre bransjeledende data og innsikt hjelper deg ved hvert trinn i finansieringsprosessen for kjøretøy for å håndtere risiko effektivt og maksimere profittmarginen.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Vi gir deg data og verktøy for å håndtere bilparken med eksakt identifisering av kjøretøy og spesifisering og ekspertanalyse av nåtidige og fremtidige trender slik at du kan ta riktige beslutninger og benchmarke egen videresalgsytelse.

Hvorfor bruke Rødboka

Våre data, verdisetting og ekspertinnsikt hjelper deg å ta velinformerte beslutninger for finansiering på garantert fremtidig verdi, kontraktspriser og lån og verdievaluering i et høy-risikomarked.

Reduser risikoen

Bruk våre data for fremtidig restverdi for å beregne månedlige rater og redusere risiko gjennom perioden for finansieringsavtalen.

Få riktig finansiering

Rødbokas bransjeledende verktøy hjelper deg å:

 • Bruk registreringsnummer for raskt og enkelt identifisere kjøretøyets egenskaper
 • Verifiser standardutstyr og ekstrautstyr

Gjør lønnsomme investeringer

Ikke gå på tap knyttet til tilbakelevering – bruk våre data for videresalg basert på restverdi og kriterier som geografisk sted med mer.

Bruk data som er oppdatert og pålitelig

Vårt Rødboka-team ser gjennom og rapporterer om datapålitelighet hver måned slik at du alltid har de beste og mest oppdaterte datasettene å basere utlånsvalg og risikoposisjon på.

Se videoen for å se hvordan vi hjelper finanstjenester (på engelsk)

Problemer med å se videoen? Trykk her

Våre løsninger

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

Rødboka nybilverdi

Vurder biler og lette varebiler for opptil 15 år med Rødboka.

Rødboka restverdi

Nøyaktig anslå restverdier for å håndtere risikoen for kjøretøyaktiva med Rødboka.

Ja, vennligst kontakt meg og fortell meg mer om hvordan Rødboka kan hjelpe meg

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.

Forsikring

Forsikring

Hold deg konkurransedyktig og lønnsom samtidig som du følger lover og regler med våre pålitelige data og innsikt i verdisetting.

Hvordan vi kan hjelpe deg

På alt fra prissetting og underwriting til håndtering av risikoportefølje vil våre applikasjoner og datasett hjelpe deg å håndtere hvert steg i underwriting og krav-prosesser raskt og effektivt.

Hvorfor bruke Rødboka

Våre forsikringskunder bruker data og verktøy fra Rødboka for å fastsette riktige forsikringspremier i tillegg til å vurdere og håndtere kostnader for risiko og krav.

Håndtering av aktiva

Rødbokas data hjelper deg å identifisere kjøretøy slik at du kan skreddersy evalueringer og underwriting-beslutninger for alle krav.

Økt hastighet, økt frihet

 

Bruker du Rødboka, kan vi hjelpe deg å:

 • Prosessere krav raskt og effektivt
 • Frigjøre teknikere til kjøretøy som krever deres ekspertise
 • Gi mer nøyaktige og konkurransedyktige anbud med sjekking av registreringsnummer og chassiskode for å identifisere alle valgmuligheter og sikkerhetsutstyr automatisk
 • Redusere kostnader ved å gi riktig anslag av skader på kjøretøy

Få riktig informasjon

 

 

Rødboka har oppdaterte data som brukes av Skatteetaten og sørger for at alle beregninger av tap er lønnsomme og kan forklares til kunden din. 

Få tilgang til historiske data for restverdi for å ta bedre beslutninger.

 

Se videoen for å se hvordan vi hjelper forsikringsselskap (på engelsk)

Problemer med å se videoen? Trykk her

Våre løsninger

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

Rødboka Online

Alt på en brukervennlig plattform.

Ja, vennligst kontakt meg og fortell meg mer om hvordan Rødboka kan hjelpe meg

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.

Forhandlere

Forhandlere

Hold oversikten over dine salgsstrategier ved å bruke markedets nyeste og mest oppdaterte data i en brukervennlig løsning.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Vi tilbyr en helhetlig og brukervennlig løsning som er utviklet fra bunnen av for å passe dine forretnings- og arbeidsprosesser. Rødboka gir deg tilgang til verktøy og data for alt fra innbytteverdi og lagerhåndtering til å gjennomføre salg, slik at du kan ta velinformerte beslutninger, beskytte profittmarginen og få bedriften til å vokse. Tilgjengelig 24/7, alt på ett sted, fra alle enheter. Les våre 5 tips for hvordan drive en vellykket bilforhandler her.

Hvorfor bruke Rødboka?

Du kan alltid stole på oss. Tusenvis av beslutninger blir tatt daglig basert på våre pålitelige data og innsikt. Bruk Rødboka og du vil spare tid på daglige gjøremål og prosesser, slik at du kan ta velinformerte beslutninger som gjør bedriften din konkurransedyktig og øke profittmarginen din.

Oppnå best pris

Rødbokas live markedsdata gir deg fullstendig oversikt over markedets nåværende tilstand. Dette kombinert med bransjespesifikke markedsevalueringer som gir deg et helhetlig bilde av kjøretøyenes verdi.

Identifiser verdifulle varer

Våre data for kjøretøyspesifiering er tilgjengelig via Internett og data-applikasjoner og hjelper deg å identifisere og spesifisere kjøretøy før de markedsføres på Internett.

 • Få tilgang til forhandlerdata fra hele landet 24/7 fra alle enheter
 • Ta beslutninger basert på kriterier som «gjennomsnittlig antall dager for salg»
 • Se trender for hvilke biler som selger raskest etter region
 • Få oversikt over hvilke kjøretøy konkurrentene dine har på lager til enhver tid

Se videoen for å se hvordan vi hjelper bilforhandlere (på engelsk)

Problemer med å se videoen? Trykk her

Våre løsninger

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

Rødboka Online

Alt på en brukervennlig plattform.

Rødboka nybilverdi

Vurder biler og lette varebiler for opptil 15 år med Rødboka.

Rødboka restverdi

Nøyaktig anslå restverdier for å håndtere risikoen for kjøretøyaktiva med Rødboka.

Ja, vennligst ta kontakt om Rødboka

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.