Seks ting du oppnår ved å overvåke restverdier

Å ha oversikt over restverdier gir en rekke fordeler for alle aktører i bilbransjen, fra effektiv risikostyring til optimalisering av den kommersielle ytelsen til nye modeller.

Fordeler med overvåking av restverdier

1. Utvikle bil- og varebilmodeller som er attraktive for forretnings- og privatkunder

Å forstå faktorene som påvirker restverdiene kan bidra til bedre posisjonering av nye modeller du bringer til markedet.

Du får en dypere forståelse av hva konkurrentene dine gjør og kan dermed finne ut hvordan du best kan differensiere tilbudet. Og du blir utrustet med datastøttet ammunisjon for å kunne demonstrere ovenfor flåteforvalterne hvorfor din modell er overlegen i forhold til konkurrentene.

2. Forstå effektene av ulike spesifikasjoner på restverdier

Ulike bilmerker og -modeller avskrives med ulik hastighet. Restverdien påvirkes i tillegg av en rekke andre faktorer, som utstyrsspesifikasjoner, serviceintervaller osv. Verktøyet vårt viser effekten på restverdien av å legge til ulike funksjoner i en kjøretøyspesifikasjon.

For bilprodusentene gir dette verdifull innsikt i hvordan de kan spesifisere kjøretøyene slik at de blir mest mulig attraktive for flåtekjøpere og forhandlere. Flåteforvalterne kan dermed finne de riktige kjøretøyene med tanke på å maksimere videresalgsverdien.

3. Utarbeid en prisstrategi

Den typen detaljert markedsinformasjon som vårt restverdi-verktøy leverer, gjør det mulig for bilprodusenter og forhandlere å prise kjøretøyene sine virkelig konkurransedyktig.

Bilprodusentene kan finne ut hvilket spesifikasjonsnivå de skal utstyre kjøretøyene med for å vinne over konkurrentene i klassen, og forhandlerne kan tilby bedre priser som bidrar til å redusere behovet for rabatter senere.

4. Finn ut hvilken miks av kjøretøy du skal kjøpe til flåten din

Restverdi-verktøyet vårt hjelper flåteforvaltere med å forstå den totale levetidsverdien av kjøretøyene de kjøper inn.

Ved å vite nøyaktig hvor mye verdi de sannsynligvis vil realisere på tidspunktet for avhending, kan flåtekjøpere velge de kjøretøyene som vil gi dem mest mulig igjen for budsjettet og også glede selskapets ansatte.

Ved å spare penger og / eller klare å skaffe kjøretøy med bedre spesifikasjoner eller kvalitet enn forventet vil flåteforvalteren selvsagt også øke sin egen verdi i arbeidsgiverens øyne.

5. Forstå når og hvor du skal avhende flåten

Mange flåteforvaltere som opererer i flere markeder, kan oppnå bedre avhendingsverdi ved å selge flåten i et annet land enn hjemmemarkedet. Dataene våre kan hjelpe bedrifter til å ikke gå glipp av slike muligheter.

Ta for eksempel flåteforvalter X, som for tiden avhender det meste av sin spanske flåte i Tyskland fordi de kan få høyere avkastning der. Imidlertid viser verktøyet vårt at hvis de i stedet hadde solgt visse deler av flåten sin i Frankrike, ville de fått rundt 5 % høyere avkastning.

Flåteselskap X avhender 10 000 enheter i løpet av ett år med en gjennomsnittlig restverdi på 15 000 euro per enhet. Dersom de avhendet bare 15 % av flåten sin i Frankrike (med en ekstra restverdi på 750 euro per enhet), kunne de tjent ytterligere 1 125 000 euro per år.

Med en investering på 145 000 euro i Frankrike ville selskapet fått en avkastning på 7,75 euro for hver euro investert – en svært betydelig avkastning på 676 %.

Når det gjelder tidspunkt for avhending, kan verktøyet vårt hjelpe flåteeiere med å identifisere risiko ved å følge opp trendinformasjon og justere porteføljen deretter.

Hvis dataene for eksempel viser at markedet for dieselbiler reduseres med en viss hastighet hvert år, kan du begrense tapene ved å redusere andelen dieselbiler i porteføljen din og bytte til bensin eller en annen drivstofftype i stedet.

6. Håndter risiko

Innsikt i restverdi er avgjørende for å forstå risiko for alle aktører i bilforsyningskjeden.

Som investor eller ledergruppe som ønsker å kjøpe seg inn i en virksomhet, kan en detaljert forståelse av virksomhetens flåteverdi hjelpe deg til å foreta en mer realistisk evaluering av eiendelen.

Bilprodusenter kan bruke restverdi-informasjon til å oppmuntre forhandlere til å sette mer konkurransedyktige priser til fordel for alle aktører, i stedet for å ty til rabatter og dermed potensielt utvanne markedsverdiene.

Flåteforvaltere kan bruke verktøyet vårt til å kontinuerlig overvåke alle kjøretøyene de betjener, for å sikre at de ikke betaler for mye og for å justere verdiene i løpet av flåtens levetid. Med regelmessig sporing og prognostisering av flåteverdien kan de styre nåværende og fremtidig risiko.

Med en dypere, mer detaljert forståelse av et kjøretøys restverdi kan finansieringsselskaper tilby kunden den best mulige finansieringsavtalen og samtidig sikre at risikoen er dekket. I tillegg kan finansforetak som må rapportere til Finanstilsynet om hvor mye risiko det er i porteføljen, bruke restverdier for å begrunne sin risikostrategi.

Hvordan vi kan hjelpe overvåke restverdi

Rødboka Restverdi er designet for å hjelpe deg med å ta bedre beslutninger om lageret ditt på tvers av hele flåten din.

LES MER OM RØDBOKA RESTVERDI