Bilpark & leasing

Beskytt små profittmarginer og øk omsetningen ved å ta valg knyttet til bilparken, finans og videresalg.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Vi gir deg oppdaterte data og innsikt som støtter deg når du og kunden tar valg knyttet til bilparken – alt fra lengre leiekontrakter til dagsleie og drift av bilparken. Vi hjelper deg å håndtere risikoen knyttet til bilparken fra kjøp til videresalg.

Hvorfor bruke Rødboka?

Vi kan hjelpe deg å anslå fremtidig restverdi og totalkostnad for eierskap for individuelle biler, få oversikt over typer og portfolier, i tillegg til å identifisere risiko som kan true bunnlinjen og veksten.

Bli best på risikohåndtering

Våre nåværende markedspriser og anslag av fremtidig restverdi hjelper deg å:

  • Velge riktig kjøretøy for å imøtekomme egne og kundenes krav
  • Etablere optimal risikoposisjon for hvert enkelt kjøretøy og hele porteføljen
  • Justere strategiene for å kjøpe og selge biler basert på våre data og innsikt i nåværende og kommende trender i sektoren som påvirker restverdi
  • Oppdatere beregning av bilparkens verdi jevnlig
  • Følge lover og regler

Seks gevinster fra restverdi-overvåking

Bygg din konfigurator

Bruk våre data for å fremme forslag til kundene dine. Vi tilbyr fastsetting av verdi for bruktbiler nå og i fremtiden, i tillegg til data for spesifisering som vi kan mate inn i dine konfigurator-systemer. Dette støtter deg i prosessen med risikohåndtering, inkludert teknisk kontroll av fakturering..

Planlegg for fremtiden

Beregn dine månedlige leasing-priser med våre fremtidige restverdi-data. Vi publiserer vår nøyaktige, månedlige statistikk slik at du alltid har hele bildet.

Kontroller de totale kostnadene

Behold posisjonen i førersetet med våre totalkostnader knyttet til data for eierskap og innsikt. Vi kombinerer bransjeledende data og innsikt i avskriving som dekker alle løpende kostnader for kjøretøyene. Dette inkluderer drivstoff og energi, avgifter, service, vedlikehold, slitasje, dekk og forsikringsdata. Vi hjelper deg å holde oversikt over driftskostnader og sette riktig pris for dine kunder.

Se videoen for å se hvordan vi hjelper leie- og leasingfirmaer (på engelsk)

Problemer med å se videoen? Trykk her

Våre løsninger

Data og API-løsninger

Alle dataene du trenger, levert på forespørsel.

Rødboka Online

Alt på en brukervennlig plattform.

Rødboka nybilverdi

Vurder biler og lette varebiler for opptil 15 år med Rødboka.

Rødboka restverdi

Nøyaktig anslå restverdier for å håndtere risikoen for kjøretøyaktiva med Rødboka.

Ja, vennligst ta kontakt om Rødboka

Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr abonnementstjenester og kan ikke gi enkeltverdier.

* Obligatorisk


Vær oppmerksom på at vi kun kan tilby våre produkter og tjenester til bedriftskunder. En Autovista-ansatt vil kontakte deg personlig og forklare Rødbokas produkter og tjenester til deg. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 paragraf 1 punkt b) og punkt f) GDPR som beskrevet i Autovista sin personvernerklæring.