Artikkel

Vinden snur – bruktbilmarkedene går ned i 2022, blir det oppgang i 2023?

Autovista24 | 24 okt 2022

Om forfatteren

Autovista24

Autovista24 provides specialist information for Europe’s automotive decision makers. The platform hosts news analysis, original research, interviews, webinars, videos and podcasts. Autovista24 journalists combine proprietary data with timely research and analysis – all while tapping into Autovista Group’s pan-European team of automotive experts to ensure that users benefit from highly-relevant content.

Pandemien gjorde at europeiske bruktbilmarkeder leverte solid fortjeneste på priser som gikk gjennom taket. Men situasjonen har endret seg i år og bruktbilmarkedet er under press. Dr. Christof Engelskirchen, sjeføkonom i Autovista-gruppen, gir oss sine prognoser for 2023.

Bruktbilmarkedene blomstret under pandemien. Etterspørselen overgikk tilbudet, siden folk så etter trygge alternativer til offentlig transport og erstattet eldre bruktbiler med yngre. Prisene fortsatte bare å stige.

Reduksjonen i forsyninger av nye biler hjalp også bruktbilmarkedene til å blomstre. Dette ga solide overskudd til interessentene, som klaget over mangel på objekter. Prisveksten kan ha avtatt den siste tiden, men markedet har ennå ikke nådd vendepunktet – med unntak av noen mindre nedjusteringer, f.eks. i Finland, Polen og Storbritannia.

Bruktbilindeks per land
Kilde: Autovista-gruppen, restverdidata

Bruktbilsalget synker i 2022

Bruktbilsalget holdt seg i utgangspunktet godt sammenlignet med nybilregistreringer. Mellom 2019 og 2020 falt bruktbiltransaksjoner i de fem store europeiske markedene (Tyskland, Frankrike, Italia, Spania og Storbritannia) med 2,6 millioner enheter (fra 29,3 millioner til 26,7 millioner), delvis på grunn av nedstengninger under COVID-19-pandemien. Bruktbilmarkedene kom seg raskt til 27,8 millioner transaksjoner, en nedgang på bare 5% sammenlignet med året før COVID-19, 2019.

Derimot falt nybiltransaksjoner med omtrent 25% i 2020 sammenlignet med 2019 og endte litt lavere enn i 2021. Basert på de siste prognosene for 2022, kan salget av nye biler synke ytterligere, men ikke i samme størrelsesorden som bruktbilmarkeder, som vil reduseres med omtrent 3 millioner transaksjoner i 2022 sammenlignet med 2021.

«I det tredje året med ødelagte forsyningskjeder for bilindustrien, snur vinden for bruktbilmarkedene», kommenterer Andreas Geilenbruegge, leder for verdivurderinger og innsikt i Schwacke (del av Autovista-gruppen). «Bruktbiltransaksjoner blir presset. Våre siste prognoser indikerer at for Tyskland alene vil det være én million færre bruktbiltransaksjoner i 2022. Det vil bare gjennomføres omtrent 5,7 millioner transaksjoner sammenlignet med 6,7 millioner i 2021 – en nedgang på 15%.»

Nybil- og bruktbilsalg i de fem største markedene 2017-2022*

Rekordlav tillit hos forbrukere

Denne nedgangen er større enn mange aktører hadde forventet ved begynnelsen av året. Det er flere grunner til at bruktbilmarkedene stagnerer slik:

  • Med økende inflasjon har bruktbilprisene steget så mye at elastisiteten i etterspørselen slår inn. Folk tenker grundig over om de har råd til å kjøpe en brukt bil i denne prisklassen. Alternativet er å beholde bruktbilen de allerede har lenger.
  • Endring av pengepolitikk fra sentralbankene med sikte på å bekjempe inflasjon, innebærer en konkret risiko for negative konsekvenser for økonomier og arbeidsmarkeder. Dette er en annen avgjørende faktor som forsinker kjøpsbeslutninger.
  • Den russiske aggresjonen i Ukraina legger enda et lag med usikkerhet til ligningen, ikke bare knyttet til økende energikostnader. Forbrukertilliten er på det laveste nivået noensinne.
  • Fortsatt mangel på nye biler reduserer også antall tilgjengelige brukte biler. For eksempel, står modeller registrert i 2018/2019, som nå er klare for leasingfornyelse, overfor lengre venteperioder ettersom erstatninger ikke kommer inn – noe som reduserer antallet brukte biler som kommer på markedet. Videre reduserer tre år med færre enn vanlig kortsyklusregistreringer antallet (nyere) bruktbiler i markedet.

Færre bruktbilsalg

Nedgangen i bruktbilmarkedene er i stor grad assosiert med eldre bruktbiler, det vil si de eldre enn fire, eller til og med 10 år. «Transaksjonene av yngre bruktbiler, spesielt de som kommer utenom leasing, har holdt seg bemerkelsesverdig godt. De er stort sett på samme nivå som før krisen», sa Marc Odinius, administrerende direktør i Dataforce. «Vi ser også at den forventede nedgangen i registreringer med kort syklus skylles gjennom til bruktbilmarkedene nå, ettersom OEM-er søker kanaler med høyere verdi. Det er derfor bruktbiltransaksjoner i aldersgruppen null til to år går ned. Men det er klart at den mest virkningsfulle sammentrekningen skjer i segmentene for eldre kjøretøy».

Bruktbilsalg etter alder (eksempel: Tyskland) Januar 2017-2022*
*Helårsprognose for 2022
Kilde: Nasjonale registre, Dataforce, Autovista24-analyse

Høye priser reduserer kompromissvillighet

Bruktbiltransaksjoner kommer under press i segmentet eldre enn fire år. Prisene steg mer i denne kategorien enn i noen annen aldersgruppe, noe som forklarer hvorfor dette segmentet nå bremser opp. Ifølge Geilenbruegge gjør mangelen på rikelig tilgang på biler kombinert med svært høye priser det mer utfordrende å finne den rette kjøperen for en spesifikk bil. Til disse prisene er ikke folk villige til å gå på akkord, og noen forsvinner fra markedet.

Bruktbilprisindeks etter aldersgruppe (eksempel: Tyskland)
Kilde: Autovista-gruppen, restverdidata

Usikre prognoser for 2023

Bakgrunnen for den nåværende krisen ligger i skadede forsyningskjeder, sterk etterspørsel, samt solid privat og offentlig kjøpekraft. Etter den økonomiske nedgangen i 2020 kom det et raskt oppsving i 2021, noe som drev energiprisene og inflasjonen opp allerede mot slutten av 2021.

Den russiske invasjonen av Ukraina tidlig i 2022 har drevet energiprisene ytterligere opp. De står for omtrent 50 % av inflasjonen vi er vitne til i Europa. Sentralbankene tar nå grep, sent, men hardere, og skaper enda et element av økonomisk stress. Videre er det fortsatt mangel på halvledere og nedstengninger i Kina, som fortsetter å forstyrre forsyningskjedene. Høst- og vinterbølger av COVID-19-infeksjoner kan også ha en negativ innvirkning.

Autovista-gruppens utgangspunkt for 2023 forventer fortsatt forsyningskjedeproblemer og svært lav økonomisk vekst kombinert med høy usikkerhet og inflasjon over målsonene. Dette vil sørge for fortsatt press på ny- og bruktbilmarkedet. Det nåværende nivået av sammentrekning på nybilmarkeder er i stor grad forårsaket av forsyningskjedeproblemer – de fleste biler som skal registreres ble bestilt for mange måneder siden. Noen av problemene i forsyningskjeden for bilindustrien forventes å bli bedre i 2023, som er det fjerde året av krisen.

Nybilregistreringer ser ut til å øke i forhold til 2022. Bruktmarkedene forventes å bli tilsvarende stimulert, ettersom flere biler vil bli levert. Det forventes en bedring i 2023 versus 2022 på både ny- og bruktbilmarkedet, men dette betyr ikke at 2023 vil bli et oppsvingsår for bilindustrien.

Selvfølgelig er prognosene for 2023 følsomme for antakelser om hvor raskt overfloden av negative faktorer vil avta. Det kan være flere positive scenarier som utvikler seg i 2023, for eksempel hvis en stabil våpenhvile kan oppnås i Ukraina eller hvis energiprisene faller. Det virker imidlertid lurt å ta forbehold om alle prognoser med tanke på en mer negativ vending. For eksempel uttalte IMF  i sine økonomiske prognoser i juli: «risikoen for prognosene er overveldende vendt mot det negative».

Dette innholdet ble brakt til deg av Autovista 24.

Vær oppmerksom på at denne artikkelen er en oversettelse av originalen som er publisert på engelsk hos Autovista24 og kan derfor inneholde mindre grammatiske feil. I tilfelle det skulle være uoverensstemmelse eller inkonsekvens mellom oversettelsen og den engelske versjonen, skal den engelske versjonen alltid være ledende.

Du kan også være interessert i

Hyundai planlegger fremtidige mobilitetsopplevelser via metaverset

17 jun 2022

Som en del av sin ekspansjon i metaverset, har Hyundai annonsert planer om å tilby fremtidige mobilitetsopplevelser i sitt virtuelle Motorstudio med metaverse-plattformen Zepeto. Hyundais...

Den svenske elbil-startupen Uniti går konkurs

14 apr 2022

Den svenske elbil (EV) startupen Uniti har søkt konkurs etter at selskapet ikke klarte å skaffe til veie tilstrekkelig kapital, kunngjorde selskapet i en LinkedIn-post....

Ford og Volvo blir med i Redwoods resirkuleringsprogram for elbiler i USA

22 feb 2022

Redwood Materials, en gründerbedrift grunnlagt av JB Straubel, tidligere CTO i Tesla, har lansert et resirkuleringsprogram for batterier fra elektrisk ladbare kjøretøy (EV) i California,...

Ja, registrer meg på Autovista24

* Obligatorisk


Registrer deg for å motta følgende e-post:
Autovista24: Essensielt bilstoff, data og innsikt – en daglig oppdatering fra det nye Autovista24-nettstedet sendt av Autovista Ltd, på engelsk.

Vi bruker piksler i e-postene våre for å overvåke når du åpner, videresender eller klikker på nettadressene i e-postene våre. Dette hjelper oss med å overvåke og måle ytelsen og effektiviteten til e-postene våre. Vi kombinerer dette med informasjonen du oppgir ovenfor og din nettleserinformasjon, slik at vi bedre kan skreddersy og forbedre vår markedsføring til deg og tilpasse brukeropplevelsen din på nettsiden vår. Ved å registrere deg samtykker du til bruken av dataene dine med det formål å sende deg de valgte e-postene og til bruk av sporingspiksler. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta e-postene våre og den relaterte sporingen ved å følge denne lenken til vårt e-postpreferansesenter og oppdatere innstillingene dine. For ytterligere informasjon om behandlingen av dine personopplysninger, vennligst se Autovista Groups retningslinjer for personvern og Rødbokas retningslinjer for personvern.