Article Type: video

Bruktbilsalget flater ut i de fleste av Europas fem store markeder i første kvartal

Assisterende redaktør i Autovista24, Tom Geggus, gir sin vurdering av stagnasjonen som har skjedd i Europas fem store bruktbilmarkeder i de tre første månedene av 2022.

Når alle årets første kvartalsresultater nå er publisert, ser bruktbilmarkedene i Frankrike, Tyskland og Spania ut til å stagnere ettersom transaksjonene går sakte. Ikke alle de fem store markedene opplevde den samme reduksjonen i antall transaksjoner. Det ser faktisk ut til at Italia har hatt et hett marked og også Storbritannia også rapporterte positive resultater. Sammenlignet med de dårlige resultatene fra nybilmarkedet, var Tyskland det eneste landet som relativt sett opplevde dårligere markedsforhold for bruktbiler.

Chart: Neil King, Autovista24  Source: AAA Data, CCFA, KBA, ANFIA, GANVAM, ANFAC, SMMT  Created with Datawrapper

Bruktbilmarkedene har hatt en lang sommer med økende salg etter hvert som nybilmarkedet stagnerte. COVID-19 førte til at halvledere ble omdirigert til forbrukerelektronikkmarkedet, noe som førte til at bilindustrien måtte lete land og strand rundt etter dem da restriksjonene ble opphevet.

I mellomtiden førte Russlands invasjon av Ukraina til mangel på ledningsett samtidig som det oppsto et stadig mer urolig geopolitisk klima. Økende inflasjon og økende levekostnader gjør også nye biler uoppnåelige for mange. Så, produksjonen er problematisk, leveransetidene er forlenget, og flere velger å ikke kjøpe ny bil.

Dette har nå en dominoeffekt, ettersom mange velger å ikke kjøpe en ny bil og heller ikke lar sitt nåværende kjøretøy bli en del av bruktbilmarkedet. Derfor blir et lavere tilbud møtt av en krympende etterspørsel på tvers av Europas store bilmarkeder, noe som bidrar til å styrke restverdien (RV) på kjøretøy.

Nedgang i Frankrike og Spania

I de første tre månedene av 2022 falt bruktbilmarkedet i Frankrike med 11,2 % sammenlignet med året før, og det ble registrert 1 395 230 transaksjoner, ifølge tall fra AAA Data. Men dette var fortsatt bedre enn for nybilmarkedet, som falt mer, med 17,3 % i samme periode.

Antall bruktbiltransaksjoner i Spania falt med 1,8 % i årets første kvartal, ned til 449 086 enheter, ifølge GANVAM. Samtidig falt landets nybilmarked med 11,6 % sammenlignet med året før.

Sammenlignet med de tre første månedene av 2021, var nedgangen i det tyske bruktbilmarkedet kun på 7 % i første kvartal i år med 1 472 042 transaksjoner. Nybilmarkedet gikk enda bedre, og falt bare med 4,6 % sammenlignet med året før viser de siste tallene fra KBA.

Positivitet i Italia og Storbritannia

Italias bruktbilmarked skilte seg ut som en klar vinner i første kvartal 2022;1 205 939 transaksjoner representerte en vekst på 34,9 % sammenlignet med året før. Men nybilregistreringer i Italia falt mest blant de fem store markedene med et fall på 24,4 % sammenlignet med første kvartal 2021, ifølge ANFIA.

Kilde: SMMT

Det britiske bruktbilmarkedet hadde også et økt antall transaksjoner i årets tre første måneder, rapporterte SMMT. Med 1 774 351 enheter i bevegelse, registrerte landet en vekst på 5,1 % sammenlignet med første kvartal 2021. Imidlertid falt markedet for nye biler i rapporteringsperioden, men bare med 1,9 % eller 1 687 755 registreringer.

Fortsatt høye restverdier

Den siste Monthly Market Update (MMU) bekreftet at viktige europeiske markeder hadde færre bruktbiltransaksjoner i april, sammenlignet med de foregående månedene i 2022. Autovista gruppens månedlige markedsdashbord dekker Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Sveits og Storbritannia. Den tar også hensyn til drivstofftype, gjennomsnittlige listepriser for nye biler, salgsvolum og aktive markedsvolumindekser.

Restverdien har holdt seg stabil ettersom enkeltpersoner og selskaper holder på kjøretøyene sine lenger fordi det er vanskeligere å skaffe nye kjøretøy. Dette gjelder hele bilspekteret, fra kjøpte modeller til leasede kjøretøyer og flåtebiler. Så, etter hvert som det blir færre bruktbiler tilgjengelig, synker også etterspørselen, noe som betyr at restverdiene forblir gode.

Ser vi på aprilutgaven av MMU, har Autovista gruppens restverdi-forutsigelser for dette året blitt oppgradert i Østerrike, Italia og Sveits. Samtidig ble Storbritannias prognose nedjustert siden markedsaktiviteten er merkbart redusert. I Frankrike og Spania tror man restverdien opprettholdes og det samme gjelder for Tyskland etter en oppjustering forrige måned.

Dette innholdet ble brakt til deg av Autovista 24.

Vær oppmerksom på at denne artikkelen er en oversettelse av originalen som er publisert på engelsk hos Autovista24 og kan derfor inneholde mindre grammatiske feil. I tilfelle det skulle være uoverensstemmelse eller inkonsekvens mellom oversettelsen og den engelske versjonen, skal den engelske versjonen alltid være ledende.

Hva er en halvleder?

Bilindustrien konkurrerer med andre markeder om en viktig del av teknologien som er vanskelig å skaffe til veie, nemlig halvlederen. Mangelen på halvledere har ført til produksjonsstans av kjøretøy og forsinkede leveranser, noe som igjen har påvirket registreringer og økonomiske resultater. Men hva er halvledere, hvorfor er de viktige og hvor stort er problemet med mangelen på produkter? Autovista24-redaktør Phil Curry forklarer utfordringen i den siste «What is?»-videoen.

Halvlederproblemet

Bilprodusenter inkluderer stadig mer teknologi i kjøretøyene sine, og dette betyr større bruk av halvlederbrikker. Biler kan ha opptil 4000 brikekr inni seg og dyrere biler har flere enn rimeligere biler. Halvlederbrikker finnes i alt fra drivlinjealternativer til chassishåndteringskontroller, infotainment, sikkerhets- og sikkerhetssystemer og komfortalternativer.

Under COVID-19-pandemien reduserte bilprodusentene lagrene av brikker på grunn av lavere etterspørsel etter kjøretøy, mens etterspørselen etter forbrukerelektronikkvarer økte ettersom mennesker holdt seg hjemme.

Dette betød at etter hvert som kjøretøyprodusentene igjen økte produksjonskapasiteten, manglet det halvlederbrikker. Dette har ført til 18 måneder med forsinkede kjøretøyleveranser, noe som har påvirket nyregistreringer av kjøretøy og økonomiske resultater.

Problemet ligger i hvor kompleks en halvlederbrikke er. De produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktige og komplekse metoder. De krever store fabrikker, støvfrie rom og nøye kontrollerte atmosfærer. Etsingen og lag-på-lagproduksjonen er svært tidkrevende, noe som betyr at en enkelt mikrobrikke kan ta tre måneder å produsere.

Bilindustrien klarer å finne måter å redusere avhengigheten av halvlederbrikker mens forsyningsnivåene øker. Bilprodusenter prioriterer spesifikke markeder, reduserer mengden tilgjengelig teknologisk tilleggsutstyr og deler i større grad systemer mellom modellene. Mangelen på brikker kan vare resten av året. Bedrifter investerer saktere i nye produksjonsanlegg, selv om det da kan ta litt tid før de kommer i drift siden det er tidkrevende å bygge nye fabrikker.

Halvlederen og brikken

En halvleder er et materiale med egenskaper mellom en leder og en isolator. Det er vanligvis et fast kjemisk element eller forbindelse som leder elektrisitet under visse forhold, men ikke andre, noe som gjør det ideelt for å kontrollere strøm, og derfor elektroniske apparater.

Et godt eksempel på et halvledermateriale er silikon med kontrollerte urenheter tilsatt. Dette kalles «dopet» silikon, og avhengig av tilsetningsstoffer kan antallet elektroner økes eller senkes, noe som gir ulike ledende effekter.

Halvledere er en viktig komponent når du lager integrerte kretser, også kjent som brikker eller mikrobrikker. Mange blander disse begrepene, men halvlederen er materialet, mens brikken er den elektroniske delen som styrer systemene.

Integrerte kretser er bygget opp av en rekke mikroskopiske kretser, transistorer, dioder og ledninger laget på toppen av en halvleder. Disse delene jobber sammen for å håndtere prosesseringsoppgavene til de fleste elektriske komponenter. Disse brikkene kan erstatte mange større kretser, og halvlederen som regulerer energistrømmen. Dette betyr at brikkene kan gjøres mindre og kraftigere.

Dette innholdet ble brakt til deg av Autovista 24.

Vær oppmerksom på at denne artikkelen er en oversettelse av originalen som er publisert på engelsk hos Autovista24 og kan derfor inneholde mindre grammatiske feil. I tilfelle det skulle være uoverensstemmelse eller inkonsekvens mellom oversettelsen og den engelske versjonen, skal den engelske versjonen alltid være ledende.