Article Type: podcast

Hva vil fremtiden bringe for elbil-batterier? 

I takt med at bilistene går over fra forbrenningsmotorer til elbiler, øker forventningene om mer avansert teknologi. Dagens batterier er tilfredsstillende for mange av de tidlige brukerne, men for å appellere til et større marked, trengs det fortsatt utvikling. 

For å forstå hvordan dagens batteriteknologi påvirker markedet, og hvordan det arbeides med å utvikle nye avanserte strømlagringsenheter, har Autovista24s temaredaktør Phil Curry snakket med Doron Myersdorf, som er administrerende direktør og medgrunnlegger av StoreDot. De to diskuterte dagens situasjon på elbil-markedet, oppstartsbedriftens teknologiske utvikling og hvordan hurtiglading vil stimulere salget i fremtiden. 

Abonner på Autovista24-podcasten, og lytt til tidligere episoder på Apple, Spotify, Google Podcasts og Amazon Music

StoreDot er basert i Israel og utvikler nye materialer og systemer for elbil-batterier. Oppstartsbedriftens nyvinninger gjør det mulig å lade opp nye batterier på få minutter, noe som bidrar til å fjerne en av de største hindringene for å ta i bruk elbiler, nemlig ladeangst. Målet er å gi elbil-kjøperne en opplevelse som kan sammenlignes med å fylle drivstoff på en bensin- eller dieseldrevet bil.

«Hurtiglading, eller ekstrem hurtiglading (XFC) som vi jobber med, krever en ladestasjon som kan levere 350 kW, samt et batteri som kan ta imot denne strømstyrken på kort tid  uten sikkerhetsrisiko eller oppvarmingsproblemer», sier Myersdorf. «Dette krever en ny batteriteknologi, samt en infrastruktur som kan utvikles parallelt».

StoreDots nyvinning erstatter grafitten i batteriets anode med nanopunkter. Disse kan lade mye raskere enn dagens grafittstrukturer. Nanopunktene kan øke ladehastigheten med en faktor på opptil 10, ved å bidra til å øke materialets overflateareal og gjøre det lettere for ionene å reagere med hverandre.

Prosessen er ikke så enkel som å sette inn nye materialer i et batteri, det er også andre hensyn å ta. «Temperaturen spiller en stor rolle i batterier, spesielt ved hurtiglading der strømstyrken er mye kraftigere», legger Myersdorf til. «Det er snakk om hundrevis av ampere som pumpes inn i kjøretøyet, og vi må sørge for at det riktige kjølesystemet er plassert rundt dette».

StoreDot har vokst raskt de siste årene, og tester nå batteriteknologien i samarbeid med flere bilprodusenter før planene går videre til neste fase. Det innebærer blant annet å designe batteridrevne kjøretøy og sikre at alle tester av hele batteripakken (og ikke bare cellene) er fullført, noe selskapet har som mål å være ferdig med neste år.

Bedre utviklede batterier som kan lades raskere og vare lenger, vil også være til fordel for bruktbilmarkedet. Bilister som ønsker å bytte, men ikke har råd til en ny bil, kan ha blitt holdt igjen av den potensielle forringelsen av gamle batterier. Men med ny teknologi kan batteriene fortsatt være like effektive som en bil med forbrenningsmotor etter flere år, noe som fjerner en annen potensiell barrière for å ta i bruk elbiler, og holder dem på veien lenger.

Batteriutvikling vil sannsynligvis være en viktig del av bilindustrien i fremtiden, og oppstartsbedrifter som StoreDot vil spille en viktig rolle. Disse selskapene må samarbeide med etablerte aktører for å forbedre det samlede elbilmarkedet og tilby praktiske alternativer til både forbrukere og bedrifter.

Dette innholdet ble brakt til deg av Autovista 24.

Vær oppmerksom på at denne artikkelen er en oversettelse av originalen som er publisert på engelsk hos Autovista24 og kan derfor inneholde mindre grammatiske feil. I tilfelle det skulle være uoverensstemmelse eller inkonsekvens mellom oversettelsen og den engelske versjonen, skal den engelske versjonen alltid være ledende.

Autovista Group Residual Value Awards 2023

Fra 19. juni offentliggjør Autovista24 vinnerne av den første utgaven av Autovista Group Residual Value Awards. Den paneuropeiske kåringen, som er et resultat av omfattende undersøkelser og analyser utført av Autovista Group, hyller modellene med de høyeste restverdiene. 

I forkant av den eksklusive kunngjøringen diskuterte Christian Schneider fra Autovista Group de spennende utmerkelsene med Autovista24-redaktør Tom Geggus i en ny podcastepisode. 

Schneider, som er lederen for prosjektet, forklarte hvordan ekspertene hos Autovista Group samlet inn og beregnet data fra 17 europeiske markeder for å identifisere modellene med best verdibevaring. Denne databaserte tilnærmingen gjør kåringen enda viktigere for sentrale markedsaktører, som bilprodusenter og leasingselskaper. 

Vis sammendrag 

Autovista Group Residual Value Awards 2023 blir offentliggjort fra 19. til 29. juni. Åtte ulike utmerkelser blir kunngjort eksklusivt på Autovista24, med kategorier basert på segmentgrupperinger og drivlinjealternativer. 

Prisutdelingen feirer hver av de åtte vinnerne samt andreplassene, med unik innsikt fra hele Autovista Group. Men hvordan ble vinnerne kåret?

Tildelingsmetode 

I stedet for å basere seg på et dommerpanel benytter kåringen seg av den enorme mengden data som Autovista Group har tilgang til. Ved å samle, beregne og analysere denne informasjonen kan selskapets eksperter avsløre årets vinnermodeller. Markedsdata for bruktbiler fra februar til april 2023 ble benyttet med prognoser for restverdier for 36 måneder gamle biler som har gått 60 000 km. 

Schneider samarbeidet med Autovista Groups analytikere og redaktører for å analysere data fra 17 europeiske land. Disse omfatter Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia og Tsjekkia. 

For å bli vurdert måtte modellene ligge mellom 20. og 90.  persentil i den valgte kategoriens fordeling av hestekrefter. Dette for å unngå at det ble laget en rangeringstabell som inneholdt biler med ekstrem ytelse som ville forvrengtt resultatene av analysen. 

Bilene måtte også befinne seg mellom innstegsprisene og den andre enden av prisskalaen, for eksempel ekstremsportvarianter. Dette resulterte i en konsentrasjon rundt mer ordinære utstyrsvarianter, og man unngikk biler i begge ender av prisskalaen. 

Autovista Group-analytikerne identifiserte deretter den versjonen av hver modell som hadde høyest restverdi, uttrykt som en prosentandel av gjenværende listepris (% RV). For hvert tilgjengelig marked ble modellene indeksert ved å dele % RV på gjennomsnittlig % RV i den aktuelle kategorien. 

Autovista Group Residual Value Awards ble tildelt basert på den gjennomsnittlige indeksen for en kategori i utvalgte land. Denne ble deretter vektet i forhold til hvert enkelt markeds nybilsalgsvolum, slik at ekstraordinære resultater fra markeder med høyt volum ble representert i de endelige tallene. 

Dette er vinnerne av den første Autovista Group Residual Value Awards: 

The 2023 Autovista Group Residual Value Award winners 

Dette innholdet ble brakt til deg av Autovista 24.

Vær oppmerksom på at denne artikkelen er en oversettelse av originalen som er publisert på engelsk hos Autovista24 og kan derfor inneholde mindre grammatiske feil. I tilfelle det skulle være uoverensstemmelse eller inkonsekvens mellom oversettelsen og den engelske versjonen, skal den engelske versjonen alltid være ledende.