Article Type: podcast

Autovista Group Residual Value Awards 2023

Fra 19. juni offentliggjør Autovista24 vinnerne av den første utgaven av Autovista Group Residual Value Awards. Den paneuropeiske kåringen, som er et resultat av omfattende undersøkelser og analyser utført av Autovista Group, hyller modellene med de høyeste restverdiene. 

I forkant av den eksklusive kunngjøringen diskuterte Christian Schneider fra Autovista Group de spennende utmerkelsene med Autovista24-redaktør Tom Geggus i en ny podcastepisode. 

Schneider, som er lederen for prosjektet, forklarte hvordan ekspertene hos Autovista Group samlet inn og beregnet data fra 17 europeiske markeder for å identifisere modellene med best verdibevaring. Denne databaserte tilnærmingen gjør kåringen enda viktigere for sentrale markedsaktører, som bilprodusenter og leasingselskaper. 

Vis sammendrag 

Autovista Group Residual Value Awards 2023 blir offentliggjort fra 19. til 29. juni. Åtte ulike utmerkelser blir kunngjort eksklusivt på Autovista24, med kategorier basert på segmentgrupperinger og drivlinjealternativer. 

Prisutdelingen feirer hver av de åtte vinnerne samt andreplassene, med unik innsikt fra hele Autovista Group. Men hvordan ble vinnerne kåret?

Tildelingsmetode 

I stedet for å basere seg på et dommerpanel benytter kåringen seg av den enorme mengden data som Autovista Group har tilgang til. Ved å samle, beregne og analysere denne informasjonen kan selskapets eksperter avsløre årets vinnermodeller. Markedsdata for bruktbiler fra februar til april 2023 ble benyttet med prognoser for restverdier for 36 måneder gamle biler som har gått 60 000 km. 

Schneider samarbeidet med Autovista Groups analytikere og redaktører for å analysere data fra 17 europeiske land. Disse omfatter Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia og Tsjekkia. 

For å bli vurdert måtte modellene ligge mellom 20. og 90.  persentil i den valgte kategoriens fordeling av hestekrefter. Dette for å unngå at det ble laget en rangeringstabell som inneholdt biler med ekstrem ytelse som ville forvrengtt resultatene av analysen. 

Bilene måtte også befinne seg mellom innstegsprisene og den andre enden av prisskalaen, for eksempel ekstremsportvarianter. Dette resulterte i en konsentrasjon rundt mer ordinære utstyrsvarianter, og man unngikk biler i begge ender av prisskalaen. 

Autovista Group-analytikerne identifiserte deretter den versjonen av hver modell som hadde høyest restverdi, uttrykt som en prosentandel av gjenværende listepris (% RV). For hvert tilgjengelig marked ble modellene indeksert ved å dele % RV på gjennomsnittlig % RV i den aktuelle kategorien. 

Autovista Group Residual Value Awards ble tildelt basert på den gjennomsnittlige indeksen for en kategori i utvalgte land. Denne ble deretter vektet i forhold til hvert enkelt markeds nybilsalgsvolum, slik at ekstraordinære resultater fra markeder med høyt volum ble representert i de endelige tallene. 

Dette er vinnerne av den første Autovista Group Residual Value Awards: 

The 2023 Autovista Group Residual Value Award winners 

Dette innholdet ble brakt til deg av Autovista 24.

Vær oppmerksom på at denne artikkelen er en oversettelse av originalen som er publisert på engelsk hos Autovista24 og kan derfor inneholde mindre grammatiske feil. I tilfelle det skulle være uoverensstemmelse eller inkonsekvens mellom oversettelsen og den engelske versjonen, skal den engelske versjonen alltid være ledende.