Artikkel

Grønt litium for Europas bilindustri

Autovista24 | 26 sep 2022

About the author

Autovista24

Autovista24 provides specialist information for Europe’s automotive decision makers. The platform hosts news analysis, original research, interviews, webinars, videos and podcasts. Autovista24 journalists combine proprietary data with timely research and analysis – all while tapping into Autovista Group’s pan-European team of automotive experts to ensure that users benefit from highly-relevant content.

Kan litium hentes på en miljøvennlig måte? Autovista24-journalisten Rebeka Shaid dykker ned i emnet og undersøker et progressivt prosjekt i Tyskland.

Litium er en av de mest ettertraktede råvarene i verden. Det blir kalt «hvitt gull» og er et mykt og sølvfarget metall som er med på å elektrifisere bilindustrien og brukes av en rekke andre teknologifokuserte sektorer. Litium finnes i magmatiske bergarter og mineralkilder og er en viktig del av elektriske kjøretøybatterier (EV).

Men Europa har et forsyningsproblem ettersom 80 % av mineralet kommer fra Kina. På toppen av dette er det miljøbekymringer rundt konvensjonell litiumgruvedrift, som forurenser jorden og fører til giftig avfall. Andre følger av gruvevirksomheten inkluderer tap av vann og biologisk mangfold, destabilisering av bakken og økt saltholdighet i elver.

Vulcan Energy Resources, et tysk-australsk selskap, har en plan for å løse disse problemene. Selskapet er midt i å sette i gang et null-karbon-litiumprosjekt i Tyskland for å utvinne råstoffet lokalt og på bærekraftig vis. Firmaet har sikret seg store forsyningsavtaler med europeiske bilprodusenter og ledere innen batteriindustrien, og har fått med seg bemerkelsesverdige investorer på sin søken etter å endre måten litium utvinnes på.

«Vi utvinner litium fra varmt termisk vann fra 2500 til 4500 meters dyp og produserer litium uten CO2, ved hjelp av en fysisk metode», sa Horst Kreuter, Vulcans Tyskland-baserte administrerende direktør og geotermiske ekspert, til Autovista24.

«Vi unngår CO2 ved å bruke varmen fra den geotermiske brønnen i utvinningsprosessen. Mer enn 50 % av den geotermiske energien blir brukt til oppvarming, kjøling og kraftproduksjon i regionen rundt prosjektet», la han til.

Å dekarbonisere litium

Stikkordene er dekarbonisering og fornybar energi. Vulcans litiumprosjekt er avhengig av naturlig forekommende og fornybar geotermisk energi, som vil bli brukt til å drive litiumutvinningsprosessen. Dette vil også skape et fornybart energibiprodukt som kan brukes andre steder. Vulcan understreker at selskapet ikke bruker fossilt brensel, og at metodene krever lite vann.

Sammenlignet med andre former for litiumutvinning, høres alt dette lovende ut. Tradisjonell gruvedrift av ett tonn litiumhydroksid krever rundt 170 m3 vann samtidig som det slipper ut 15 000 kg CO2. Tilsvarende bruker fordampningsdammer – en annen måte å skaffe litium på – vanligvis 469 m3 vann og produserer 5000 kg CO2

Vulcan sier at prosjektet ikke vil slippe ut CO2 mens det bare bruker 80m3 vann per tonn litiumhydroksid. Kostnadene er også lavere, og Vulcans prosjekt i Øvre Rhindalen i Tyskland krever langt mindre landarealer enn konvensjonelle former for utvinning.

«Det som gjør litiumproduksjonen vår spesiell er at den er karbonfri, med et mye bedre miljømessig fotavtrykk, ikke bare i CO2-utslipp, men med langt lavere bruk av landarealer og vann samt at mindre avfall blir etterlatt», sa Kreuter.

Tyskland som hotspot

Selv om Tyskland er hjem til Europas største bilindustri, er det ikke et sted som vanligvis forbindes med litium. Men landet har Europas største litiumreservoar. Vulcan planlegger å starte kommersiell produksjon i 2024, med et overordnet mål om å produsere 40 000 tonn litium per år – nok til å drive en million elektriske kjøretøyer.

Kilde: Vulcan Energy

«Øvre Rhindalen er et grabensystem, og derfor kommer varmen nær overflaten, noe som gjør dalen til den geotermisk varmeste regionen i Sentral-Europa. I global skala, finnes det mer fordelaktige regioner som USA, Mellom-Amerika, Asia og New Zealand», sa Kreuter.

«På den andre siden er Tyskland veldig opptatt av å fremme fornybar energi gjennom en innmatingstariff, som gjør bruken av geotermisk energi økonomisk gjennomførbart. I fremtiden vil imidlertid oppvarming og kjøling være hovedbruken, spesielt ettersom Europa ønsker å bli uavhengig av gassforsyning fra øst.»

Han advarte om at Tyskland for tiden får rundt 80 % av litiumbehovet sitt dekket fra Kina, Australia og Chile, nasjoner som han sier ofte utvinner litium ved å bruke miljøskadelige metoder.

Europa ønsker å kutte råvareavhengigheten de har til land utenfor regionen og etablere en lokal og bærekraftig forsyningskjede ettersom industrier beveger seg mot elektrifisering og karbonnøytralitet. Innen 2030 vil EU trenge 18 ganger mer litium enn det brukes i dag, og kortere forsyningsnettverk for å forbedre ressurseffektiviteten er en del av løsningen.

Trendsetter

Litium er fortsatt svært ettertraktet ettersom bilprodusenter elektrifiserer flåtene sine. Vulcan forventer at etterspørselen vil stige bratt fra 2024, og det er ingen tilfeldighet at clean-tech-selskapet har til hensikt å sette i gang litiumforsyningen innen den tid.

«Vi har allerede solgt forsyningen vår til kundene våre, som er Umicore og LG Energy-løsninger fra batterileverandørindustrien, samt til bilprodusentene VW, Stellantis og Renault», sa Kreuter.

«Ettersom bilindustrien ikke bare ønsker å selge elektriske biler, men også ønsker å skaffe til veie miljøvennlig produserte metaller, vil etterspørselen øke. Dette er også i vår interesse, ikke å være et gruveselskap, men et fornybart energiselskap med litium som et veldig viktig tilleggsprodukt», la han til.

Selskapet ble nylig notert på Frankfurt-børsen, noe Kreuter beskrev som en milepæl. Stellantis vil bli den nest største aksjonæren i Vulcan, etter en investering på 50 millioner euro i selskapet.

Kreuter forklarte at Vulcan vil bruke midlene til prosjektutvikling som er en kostbar prosess. Men han mener at den enorme investeringen viser bilprodusentenes engasjement for å skaffe mer bærekraftige produkter.

«Jeg tror Stellantis blir en trendsetter her, siden selskapet, så vidt jeg vet, er den første bilprodusenten som investerer i et selskap som leverer litium til industrien», la han til.

Litium i trøbbel

Men industriforskning tyder på at kritiske råvarer som litium og kobolt en dag kan forsvinne fra elbilbatterier. Billigere mineraler, inkludert kalsium, kan erstatte metallet. En akutt mangel på litium kombinert med miljøhensyn knyttet til anskaffelsen av metallet har ført til at forskere har utforsket alternativer, selv om de fleste av disse vil være flere år unna å være kommersielt levedyktige.

Solid-state-batterier og natrium-ion-batterier vil potensielt kunne konkurrere med litium-ion-pakker, men Kreuter understreket at litium er et veldig spesielt element basert på størrelse, vekt og smidighet. «Det vil være vanskelig å erstatte, spesielt i bilindustrien som trenger lette og små batterier», sa han. «Vi ser ingen innvirkning på minst 10 eller 15 år. Men å gjette om fremtidig utvikling er alltid vanskelig».

EU-kommisjonen vurderer å klassifisere litium som et giftig kjemikalium, og European Chemicals Agencys risikovurderingskomité argumenterer for at tre litiumsalter bør kategoriseres som farlige for menneskers helse. Bransjegrupper har bestridt denne anbefalingen, som de sier vil hindre Europas grønne omstilling.

«Mer data og informasjon må gjennomgås før en beslutning bør tas, noe som setter den voksende batteri- og e-mobilitetsutviklingen i Europa i fare. Det bør foretas en kritisk vurdering for å avgjøre om det bør iverksettes tiltak i denne forbindelse», sa Kreuter.

Til syvende og sist ønsker Vulcan å være en miljøvennlig leverandør av litium, og selskapet håper at andre vil følge dets eksempel ved å prøve å gjøre litiumprodukter mer bærekraftige.

Dette innholdet ble brakt til deg av Autovista 24.

Vær oppmerksom på at denne artikkelen er en oversettelse av originalen som er publisert på engelsk hos Autovista24 og kan derfor inneholde mindre grammatiske feil. I tilfelle det skulle være uoverensstemmelse eller inkonsekvens mellom oversettelsen og den engelske versjonen, skal den engelske versjonen alltid være ledende.

Yes, sign me up to Autovista24

* Mandatory


Yes, please sign me to up to receive the following emails:
National automotive insight, surveys and events - Sent now and again by Glass’s Information Services Ltd in English

We use pixels in our emails to monitor whenever you open, forward or click on the URLs in our emails. This helps us to monitor and measure the performance and effectiveness of our emails. We combine this with the information you provide above and your browsing information so that we can better tailor and improve our marketing to you and personalise your user experience on our website. By signing up, you are consenting to the use of your data for the purpose of sending you the selected emails and to the use of tracking pixels. You can withdraw your consent to receive our emails and the related tracking at any time by following this link to our Email Preference Centre and updating your preferences. For additional information on the processing of your personal data, please refer to the Autovista Group Privacy Policy and the Glass’s Privacy Policy.