Vi leverer de beste løsningene for deg som forhandler biler. Tilgang til forkalkyle, takst, tilstand, publisering, lagerverdi og "på ruta pris". Gjennom web-verktøy gir vi deg løsningen raskt og effektivt.

Vi er offisiell leverandør av bruktbilverdi til offentlig, profesjonell og privat virksomhet i Norge. Vi har de beste, mest effektive verktøyene for å sikre og forenkle din hverdag.

Oppnå bedre risikostyring ved finansiering av bruktbil. Vi har løsninger som tilfredsstiller Basel II krav, forenkler og trygger prosessen ved bilfinansiering, gir rask nåverdi og fremtidig verdi av utlånsporteføljen.

Vi benytter ferske data og kompleks teknologi for å gi deg enkle verktøy som forutsier prisfall på nybil. Få bedre kontroll på risikostyring og fortjeneste i din bedrift med våre innovative løsninger.

Skal du importere, kjøpe eller selge bruktbil? Vi gir deg tilgang til riktig takst og historisk nybilpris. Du får også priser og rapport som kan vedlegges søknad om bruk av alternativ metode.