Rødboka Privat

I samarbeid med Tollvesenet og OFV (Opplysningsrådet for veitrafikken) har vi siden 2009 tilbudt privatpersoner et webtjeneste for orientering om bruktbilpris for handel mellom privatpersoner.

 

Løsningen er todelt hvor den andre delen benyttes for orientering om avgift ved import av bruktbil fra utlandet ved hjelp av alternativ metode.

Løsningen inkluderer til enhver tid gjeldende bruktbilpris og inflasjonsjustert nybilpris (OFV). Dette er opplysninger som er påkrevd for å kalkulere importavgift ved alternativ metode.

Se her for nærmere informasjon om bruktbilimport vha. alternativ metode. Kjøp av PDF rapport kan betales online med mobiltelefon eller betalingskort.

Produktet finner du her: http://bruktbilpris.no/