RV Analyzer (Restverdi analyse)

Rødboka AS har siden 2010 tilbudt markedet et sofistikert websystem for å kunne analysere og sammenligne restverdi (RV) på nybil/bruktbil, nyttig mhp. RV av leasingbiler. Historiske data tilgjengelig fra 2002 og nyere.

 

Metodikken benyttet i RV Analyzer baserer seg på å gjenskape historisk fallkurve på eldre/utgående modell for så å forskyve denne over til ny/konkurrerende modell. I tillegg inkluderer RV Analyzer en rekke makroøkonomiske parametre som antatt fremtidig arbeidsledighet, inflasjon, BNP, valuta etc.

Kilde på makroparametre er hentet fra SSB og Norges Bank. Matematikken i RV Analyzer er hentet fra EurotaxGlass’s Tyskland  (Schwacke Liste) som har tilbudt denne tjenesten i en årrekke til sine tyske leasingkunder.

For mer informasjon kontakt: post@rodboka.no
Du kan kjøpe programmet herfra: rv.rodboka.no